Wettelijke vermeldingen

De huidige website is eigendom van MB Diffusion (« MB Diffusion »)
De diensten aangeboden op deze website bestaan voornamelijk uit het verspreiden en het consulteren van kleine advertenties die verschillende goederen te koop aanbieden (materieel, voertuigen,…).

De toegang tot de website, het consulteren en het gebruik ervan zijn ondergeschikt gemaakt aan het aanvaarden, zonder voorbehoud, van de Algemene Gebruiksvoorwaarden

Informatie uitgever :


Deze website is uitgegeven door :
MB Diffusion SAS met een kapitaal van 87 000€
98, Allée des Champs-Elysées
91080 - COURCOURONNES
FRANKRIJK

Tél. : +33 (0)1 60 87 11 60
RCS Evry 432552966
Intracommunautaire BTW : FR 88432552966
Directeur van de publicatie : Olivier Flavier in zijn hoedanigheid van Algemeen Directeur.

Informatie web host :


Deze website wordt gehost door :
ILIAD ENTREPRISES
Maatschappelijke zetel : 8 rue de la Ville l'Evêque - 75008 Paris

Informatica en vrijheden :


Overeenkomstig de Wet op bescherming en vrijheid van informatie van 6 januari 1978, wordt de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens, verzameld vanaf de Website aangegeven bij de Nationale Commissie voor Informatica en Vrijheden (CNIL).

De klant van deze website is op de hoogte van het feit dat de inlichtingen die hij geeft op de formulieren, aanwezig op website, nodig zijn om te antwoorden op zijn vraag. Ze zijn bestemd voor MB Diffusion, verantwoordelijke van de verwerking, met doeleinden van administratief en commercieel beheer en eventueel voor de partners van MB Diffusion met doeleinden van commerciële prospectie.

Overeenkomstig de Wet op bescherming en vrijheid van informatie van 6 januari 1978, beschikt u over een recht op toegang, rectificatie, wijziging, verzet, of verwijdering van de gegevens die u betreffen en u kan dit uitoefenen via post op het volgende adres : MB Diffusion Service clientèle 98, Allée des Champs-Elysées 91080 - COURCOURONNES -FRANKRIJK

Respect voor het privé-leven en de persoonsgegevens :


Een beleid van cookies en regelgeving van uw persoonsgegevens werd geïmplementeerd en kan hier worden geconsulteerd