Persoonsgegevens en Cookies

Dit Privacybeleid betreffende persoonsgegevens beschrijft de bepalingen en voorwaarden waaronder MB Diffusion, uitgeverij van de websites Agriaffaires en MachineryZone, uw persoonsgegevens verzamelt, verwerkt en beschermt in overeenstemming met de Franse wet op bescherming en vrijheid van informatie. Dit Privacybeleid is om gebruikers te informeren over de voorwaarden van verzameling en verwerking van hun gegevens, de genomen maatregelen en de rechten die ze hebben op de verwerking van hun gegevens.

Omschrijvingen :

"Gegevens" verwijst naar alle gegevens met betrekking tot een natuurlijke persoon zoals gedefinieerd als de persoonlijke gegevens door artikel 2 van de Franse wet op bescherming en vrijheid van informatie van 6 januari 1978 n ° 78-17.

"Informatie" verwijst naar alle informatie die geen persoonlijk karakter heeft zoals gedefinieerd in artikel 2 van de Franse wet op bescherming en vrijheid van Informatie, en die betrekking heeft op gebruikers natuurlijke personen of bedrijven.

Verzameling en doel van Gegevens en Informatie :

Wij verzamelen en gebruiken uw Informatie voor het aanmaken van een gebruikersaccount, voor het aanbieden van onze diensten, alsmede om onze diensten te evalueren en te verbeteren.
Informatie die verzameld werd bij de registratie: Wanneer u een account aanmaakt of opnieuw instelt MachineryZone, geeft u ons persoonlijke gegevens zoals uw naam, uw gebruikersnaam, uw paswoord, alsmede alle andere e-mailadressen ingevoerd op het moment van registratie. Deze informatie blijft vertrouwelijk.

Onze diensten op maat :

De persoonlijke informatie en persoonsgegevens laten ons toe de diensten te verbeteren die wij u aanbieden, evenals de informatie die wij u toesturen.

De gegevens verzameld op onze website :

Wij verzamelen en bewerken onder andere uw naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, beroep, IP-adres, logingegevens en navigatiegegevens, historiek van de orders.
Het verplichte of facultatieve karakter van de gegevens wordt u bij het verzamelen vermeld met een asterisk. Sommige gegevens worden automatisch verzameld als gevolg van uw acties op de website.
We voeren ook publieksmetingen uit, we meten bijvoorbeeld het aantal bekeken pagina's, het aantal bezoeken van de website, evenals de activiteit van de bezoekers op de site en hun frequentie van terugkeer.

Verantwoordelijke van de verwerking en Bestemmeling van de gegevens :

De gegevens verzameld op de MachineryZone website zijn uitsluitend bestemd voor MB diffusion SAS, het uitgevend bedrijf van de bedrijven Agriaffaires en MachineryZone sites. Ze mogen worden doorgegeven aan de dochterondernemingen van de MB diffusion SAS groep of aan de dienstverlener bedrijven waarop MB Diffusion SAS beroep doet in het kader van het uitvoeren van diensten en opdrachten namelijk beheer, uitvoering, verwerking en betaling.

Uw rechten in het Kader van de Franse wet op bescherming en vrijheid van informatie :

MB Diffusion hecht veel belang aan de bescherming van de privacy en van de persoonsgegevens. Volgens de wet n°78-17 van 6 januari 1978 met betrekking tot de informatica, bestanden en vrijheden (de zogenaamde Franse wet op bescherming en vrijheid van informatie), heeft deze website, evenals de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens die vanaf deze website gerealiseerd wordt, het voorwerp uitgemaakt van verklaringen afgelegd bij de Nationale Commissie voor informatie en vrijheden.
De klant van deze website wordt geïnformeerd over het feit dat de inlichtingen die hij levert op de formulieren aanwezig op de website, nodig zijn om te antwoorden op zijn vragen, en dat ze bestemd zijn voor MB Diffusion, de verantwoordelijke voor de verwerking met administratieve en commerciële beheersdoeleinden en eventueel voor de partners van MB Diffusion voor doeleinden van commerciële prospectie. Door het publiceren van een advertentie op de website van Agriaffaires en op de partner websites, aanvaardt de gebruiker dat zijn contactgegevens, met name zijn gebruikersnaam, postadres en telefoonnummer, automatisch worden gepubliceerd op de pagina van zijn advertentie in de rubriek verkoper – Hij kan er echter voor kiezen om zijn contactgegevens deels of volledig te verbergen door het onderschrijven van een extra betalende optie “verbergen van contactgegevens”. De gebruiker kan op elk moment zijn informatie wijzigen door de klantenservice te contacteren op het volgende adres : contact-fr@agriaffaires.com of contact-fr@machineryzone.com. Overeenkomstig de Franse wet op bescherming en vrijheid van informatie van 6 januari 1978, gewijzigd door de wet van 6 augustus 2004, beschikt u over een recht op toegang, wijziging en verzet betreffende uw persoonsgegevens. U dient eenvoudigweg de klantendienst te contacteren door het sturen van een e-mail naar het volgende adres klantendienst.
Niettegenstaande het voorgaande, kan MB Diffusion niet-persoonlijke geaggregeerde statistieken en algemene demografische informatie over de gebruiker en zijn activiteiten bekend maken.
De klant wordt geïnformeerd en is het ermee eens dat zijn persoonlijke gegevens overgedragen worden binnen de EU of buiten de EU in het kader van de diensten, namelijk bij meervoudige verspreiding van advertenties. MB Diffusion zorgde voor het legaliseren van deze overdracht door het afleggen van een verklaring bij de Nationale Commissie voor informatie en vrijheden en door het ondertekenen van een contractuele clausule die een niveau van gegevensbescherming garandeert in overeenstemming met het niveau toegestaan door de wetgeving binnen de Europese Unie.
De gebruikers van de website zijn verplicht om te voldoen aan de bepalingen van de wet met betrekking tot informatica, bestanden en vrijheden; de schending ervan heeft strafrechterlijke sancties tot gevolg.
Vermits ze toegang hebben tot persoonlijke informatie, moeten ze afzien van elke verzameling, van elk omgeleid gebruik en, in het algemeen, van elk handelen dat inbreuk zou kunnen doen op de privacy of de reputatie van individuen.


Delen en openbaar maken van informatie : We verspreiden geen persoonlijke en privé-gegevens buiten de hier genoemde beperkte omstandigheden :

 • Uw toestemming : wij verspreiden en delen uw gegevens in overeenstemming met uw instructies, zoals wanneer u bijvoorbeeld de ontvangst toelaat van e-mails van derden of van partners.

 • Service providers en veiligheid van gegevens : we kunnen service providers vragen om diensten te leveren en bepaalde functies te vervullen. Wij delen uw persoonlijke en privé-gegevens met deze service providers vanaf het moment dat zij onderworpen zijn aan geheimhoudingsverplichtingen in overeenstemming met deze Privacy Statement en op voorwaarde dat deze derden gebruik maken van uw persoonlijke en privé-gegevens namens ons en mits het naleven van onze instructies.

Het wijzigen van uw persoonsgegevens : Als u geregistreerd bent als gebruiker van onze diensten, kunt u uw persoonsgegevens wijzigen door onze klantendienst te contacteren via ons contactformulier.

Hosting van de gegevens : De gegevens en informatie worden gehost op Frans grondgebied met de ILIAD ENTREPRISES - 8 rue de la Ville l'Evêque - 75008 Paris.

Duur van bewaring : Gegevens en informatie worden bewaard voor de duur van de gebruikersaccount. Zij zullen bij de beëindiging van uw account gearchiveerd worden voor de noodzakelijke duur van verjaring.

Wijziging van dit beleid : Wij houden ons het recht voor dit privacy beleid betreffende de persoonsgegevens op ieder moment te wijzigen. Door gebruik te blijven maken van de diensten na de inwerkingtreding van deze wijzigingen, gaat u akkoord met de voorwaarden verbonden met het nieuwe privacy beleid.


U wenst meer te weten over de cookies en hun gebruik ? Wij kunnen u de volgende websites aanraden: http://www.allaboutcookies.org/fr/, http://www.youronlinechoices.com/fr/,http://www.cnil.fr/vos-droits/vos-traces/les-cookies//,http://www.google.com/intl/fr/policies/privacy/partners/

Cookies :

Zoals vele andere websites gebruiken wij "cookies" en andere soortgelijke technologieën om extra gegevens te verzamelen over het gebruik van de website en om onze diensten te verbeteren. Agriaffaires en MachineryZone gebruiken cookies voor hun werking. Zolang u er niet op geklikt heeft, zal bij uw eerste login op de websites een informatiebanner verschijnen die u informeert over dit gebruik. Deze banner verwijst naar dit privacybeleid. Hier vind u wat u moet weten over het gebruik van cookies wanneer u onze websites gebruikt.

Een cookie, wat is het?
Cookies zijn tekstbestanden die worden geplaatst op de apparatuur die wordt gebruikt wanneer u een website bezoekt. Telkens u de website opnieuw gebruikt, maakt deze cookie het mogelijk dat de website uw apparaat herkent (computer, telefoon, tablet, etc...) en dat tijdelijk informatie wordt opgeslagen over uw bezoeken. Andere websites kunnen ook de cookie lezen geplaatst bij uw bezoek. Verschillende soorten cookies kunnen worden gebruikt bij elk bezoek.

De cookies maken het een website mogelijk uw navigatie aan te passen op de site:

 • door het tonen van belangrijke navigatieinstellingen
 • door het herinneren aan de voorkeuren van de bezoeker
 • door in het algemeen de navigatie van de gebruiker te verbeteren
 • door het beperken van het aantal gepubliceerde advertenties

De cookies op Agriaffaires en MachineryZone
Door voortzetting van uw bezoek op onze website, gaat u ermee akkoord dat wij cookies op uw apparaat plaatsen. Deze cookies zijn nuttig voor de goede werking van Agriaffaires en MachineryZone. U kunt weigeren dat Agriaffaires, MachineryZone cookies plaatst op uw apparaat. Om cookies te weigeren, moet u de parameters van uw browser wijzigen. U moet weten dat als u de cookies, geplaatst door Agriaffaires en MachineryZone weigert, de volledige functionaliteit van de sites mogelijks niet op de normale manier kan worden gebruikt.


Als u uw instellingen wilt wijzigen afhankelijk van uw browser, kunt u meer informatie vinden in de volgende links: ul >

 • Voor Internet Explorer ™: http://windows.microsoft.com/fr-FR/windows-vista/Block-or-allow-cookies
 • Voor Safari ™: http://support.apple.com/kb/ht1677?viewlocale=fr_FR,


 • Voor Chrome ™: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=fr,
 • Voor Firefox ™: https://support.mozilla.org/fr/kb/activer-desactiver-cookies,
 • Voor Opera ™: http://help.opera.com/Windows/10.20/fr/cookies.html.

 • Agriaffaires en MachineryZone gebruiken het volgende soort cookies:

  • Site-specifieke cookies: anonieme cookies, ze maken het mogelijk door de verschillende pagina's van de site te surfen, zijn functies te gebruiken en toegang te krijgen tot de privé-eenheden.
  Dit soort cookie bevat geen bruikbare gegevens vanuit een marketing oogpunt. Als u deze cookies weigert, zullen Agriaffaires en MachineryZone mogelijks niet correct werken.
 • Cookies van derden: anonieme cookies, ze laten - sommigen - toe te surfen tussen de sites gepubliceerd door de uitgeverij van Agriaffaires en MachineryZone zonder dat u zich opnieuw hoeft te identificeren.
 • Ze laten Agriaffaires en MachineryZone - voor anderen - eveneens toe hun website te verbeteren door het verzamelen van navigatie-informatie (hiermee kunt u bijvoorbeeld de meest bezochte pagina's van de website kennen). Sommige partners van de website kunnen anonieme cookies plaatsen op uw apparaat wanneer u Agriaffaires en MachineryZone bezoekt om bijvoorbeeld inhoud aan te bieden met betrekking tot uw belangen of om commerciële aanbiedingen te suggereren.

  Delen en verspreiding van informatie: Wij verspreiden geen persoonlijke en prive- gegevens buiten de beperkte gevallen die hier worden vermeld. :

  Uw toestemming: wij verspreiden en delen uw gegevens in overeenstemming met uw instructies, zoals wanneer u bijvoorbeeld de ontvangst van e-mails van derden of van partners toelaat.

  Service providers: we kunnen service providers vragen om diensten te leveren en bepaalde functies te vervullen. Wij delen uw persoonlijke en privé-informatie met deze dienstverleners. Deze zijn daarom onderworpen aan verplichtingen van vertrouwelijkheid in overeenstemming met deze privacy-verklaring en onder voorbehoud dat deze derden uw persoonlijke en privé gegevens gebruiken namens ons en via het volgen van onze instructies.

  Wijziging van uw persoonlijke gegevens: Als u bent geregistreerd als gebruiker van onze diensten, kunt u uw persooonsgegevens wijzigen door onze klantendienst te contacteren via ons contactformulier.

  Tijdsduur van bewaring: De cookies zullen worden bewaard gedurende maximum 13 maanden.

  Wijziging van dit beleid: Wij behouden ons het recht voor dit beleid van cookies te allen tijde te wijzigen. Door gebruik te blijven maken van de diensten na de inwerkingtreding van deze wijzigingen, gaat u akkoord met de voorwaarden verbonden met het nieuwe privacybeleid.


  U wenst meer informatie te bekomen betreffende cookies en hun gebruik ? http://www.allaboutcookies.org/fr/, http://www.youronlinechoices.com/fr/,http://www.cnil.fr/vos-droits/vos-traces/les-cookies//,http://www.google.com/intl/fr/policies/privacy/partners/