Privacy beleid

Opdat u de Service MachineryZone in alle vertrouwen zou kunnen gebruiken beschrijft dit Privacy beleid van vertrouwelijkheid van persoonsgegevens de modaliteiten en voorwaarden waarmee MB Diffusion uw persoonsgegevens verzamelt, behandelt en beschermt.

I -Soort verzamelde gegevens


 • De gegevens die u invult

  Het verplichte of facultatieve karakter van de gegevens wordt u bij het verzamelen gemeld met een asterisk.

  Aanmaken van een account

  Wanneer u een Account aanmaakt op MachineryZone moet u ons de volgende informatie verstrekken: Land, Activiteit, Titel, Naam, Voornaam, E-mail adres, Adres, Telefoonnummer.

  U kunt ook kiezen om ons de volgende informatie mee te delen: geboortedatum, foto, beroep.

  Als u credits koopt vanaf uw account, moet u ons ook informatie meedelen betreffende betaalmiddelen (credit cardnummer) die toegankelijk zal worden voor onze betalingsprovider onderworpen aan de zogenaamde "veiligheidsnorm " PCI - DSS " (Pyament Card Industry Data Security Standard). Onze provider, als onderaannemer, heeft toegang tot persoonsgegevens die strikt noodzakelijk zijn voor de uitvoering van hun diensten, maar het is niet toegestaan om ze te gebruiken voor andere doeleinden. Bovendien, zijn ze verplicht tot het omgaan met persoonsgegevens overeenkomstig dit privacy beleid en in overeenstemming met de wetgeving van toepassing op de bescherming van persoonsgegevens.

  Indienen van de advertentie

  Wanneer u een advertentie plaatst op MachineryZone, moet u ons de volgende informatie verstrekken: Land, Activiteit, Titel, Naam, Voornaam, E-mail adres, Adres, Telefoonnummer. U moet ons ook uw informatie meedelen betreffende betaalmiddelen (creditcard nummer) voor de betaling van uw plaatsingskosten en uw publicatie opties, die enkel toegankelijk zal zijn voor onze betalingsprovider die optreedt als onderaannemer.

  Antwoord op een advertentie

  Wanneer u op een advertentie reageert dient u ons uw naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer en land mee te delen. Als u op een vacature reageert, kunt u uw CV importeren.

  Zoeken op basis van geografische locatie

  Door gebruik van de functie “Al het materieel in mijn omgeving” op de homepage van onze website, aanvaardt u ons uw gegevens van geografische locatie te communiceren zodat wij kunnen antwoorden op uw zoeken in uw omgeving.

  Contact klantenservice of melding

  Wanneer u contact opneemt met onze klantenservice, moet u ons uw naam, activiteit, land, e-mailadres en telefoonnummer meedelen. U kan ons eveneens persoonsgegevens meedelen in het onderwerp of de hoofdtekst van uw bericht.
  Wanneer u een advertentie signaleert moet u ons uw e-mailadres meedelen en moet u het opmerkingveld invullen.

  Transportdienst :

  Wanneer u een bod wenst te ontvangen van onze partners die gespecialiseerd zijn in transport dient u uw naam, voornaam, postadres, e-mailadres, telefoonnummer en plaatsen van vertrek en aankomst van het vervoer mee te delen. Deze informatie wordt doorgegeven aan onze partners die gespecialiseerd zijn in transport, zodat deze een schatting kunnen doen en uw vragen kunnen beantwoorden.

  Dienst Deskundigen :

  Wanneer u een deskundigenonderzoek vraagt van uw materieel dient u ons uw naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer mee te delen. Deze informatie wordt doorgegeven aan onze partner Peritia Services, zodat deze gevolg kan geven aan uw vraag naar een deskundigenonderzoek.

  Dienst financiering :

  Wanneer u een financiering van uw materieel vraagt dient u ons uw naam, voornaam, adres, e-mailadres, telefoon- en faxnummer mee te delen. Deze informatie wordt doorgegeven aan onze partner Banque Populaire, om gevolg te kunnen geven aan uw contactverzoek en om u een gepersonaliseerd financieringsvoorstel over te kunnen maken.

 • De gegevens die we automatisch verzamelen via uw gebruik van onze diensten

  Wij registreren gebruiksgegevens wanneer u toegang heeft tot onze diensten (of deze op enigerlei wijze gebruikt), wat onze site en onze applicaties omvat, vooral wanneer u een zoekopdracht doet, als u advertenties beantwoordt of plaatst. We voeren ook publieksmetingen uit, we meten bijvoorbeeld het aantal bekeken pagina's, het aantal bezoeken van de website, evenals de activiteit van de bezoekers op de site en hun frequentie van terugkeer. We gebruiken inloggevens en cookies en uw IP-adres om u te identificeren en om uw activiteit te registreren.

  Wij kunnen ook technische informatie verzamelen betreffende uw internetverbinding, uw browser en uw apparaten.

II - Gebruik van uw gegevens


 • Op basis van de prestaties van het contract dat ons bindt, gebruiken wij uw gegevens om u te voorzien van onze diensten, met inbegrip van:

  • zorgen dat uw advertentie wordt gepubliceerd;
  • zorgen voor de creatie en het beheer van uw account;
  • ervoor zorgen dat u uw ontvangen berichten kan lezen en contact kan opnemen met andere gebruikers;
  • verkopen en factureren van de kosten van publicatie van uw advertenties;
  • u e-mails sturen met betrekking tot uw gebruik van onze diensten;
  • het beantwoorden van uw vragen via de klantenservice;
  • contact leggen met een partner van MB Diffusion;
  • u toelaten een advertentie te delen.
 • Op basis van onze legitieme belangen gebruiken wij uw gegevens om :

  • het maken van statistieken en marketing analyses, om te begrijpen hoe u gebruik maakt van onze diensten ;
  • u een gepersonaliseerde inhoud aanbieden en uw gebruiker ervaring verbeteren ;
  • u als gebruiker commerciele en/of promotionele voorstellen over te maken, enkel van MB Diffusion en die uitsluitend betrekking hebben op de service MachineryZone ;
  • fraude te bestrijden.
 • Op basis van onze legitieme belangen, gebruiken wij uw gegevens om onze advertenties aan te passen op onze site en we kunnen dit doen op basis van de volgende gegevens op gecombineerde wijze of afzonderlijk :

  • de gegevens verkregen door het gebruik van onze service (categorieën bezochte advertenties)
  • de aanmeldingsgegevens en technische gegevens als bedoeld in het vorige artikel, die we verzamelen via de cookies en trackingsystemen.

  We kunnen met uw toestemming :

  • uw geografische localisatie kennen om u advertenties aan te bieden gesitueerd in uw nabije omgeving.
  • uw gegevens delen met onze reclame partners, die verantwoordelijk zijn voor de verwerking, met de bedoeling onze advertenties aan te passen, op onze site of sites van derden.
   We delen uw persoonlijke gegevens niet met onze externe partners zonder uw toestemming. Echter, als u op een advertentie klikt, kan de adverteerder weten dat u de pagina waarop u geklikt heeft bezocht heeft.
  • u promotionele en/of commerciële voorstellen van derden overmaken, maar alleen met uw toestemming verzameld naar aanleiding van de ontvangst van een bericht van MB Diffusion dat uitnodigt tot de toegang van offertes van deze derde partij bedrijven.
   Er wordt geen eenvoudige verkoop van gegevens aan derden gedaan door MB Diffusion.
  • uw contactgegevens naar sommige van onze partners te sturen als u zoekt naar een financiering, expertise of een vervoermiddel.
  .

  Tot slot kunnen wij uw gegevens verwerken voor doeleinden van bewijs en met inachtneming van onze wettelijke verplichtingen.

III - Ontvangers van de gegevens


De gegevens die wij verzamelen zijn toegankelijk voor onze dienstverleners, in de hoedanigheid van onderaannemers, die administratief en technisch streven naar de verwezenlijking van de doeleinden waarnaar hierboven verwezen (hostingprovider, betalingsprovider, reclame technologie...). In dit verband kunnen de gegevens die wij verzamelen worden overgedragen buiten de Europese Unie. In dit geval zorgen wij ervoor dat het hier een transfer betreft naar de erkende landen zodat een adequaat niveau van bescherming van uw persoonlijke gegevens wordt verzekerd of, op zijn minst, op basis van passende waarborgen die de wet voorschrijft.

Om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, kunnen uw persoonlijke gegevens ook worden overgemaakt aan de geautoriseerde administratieve en gerechtelijke autoriteiten, uitsluitend op juridische vordering.

Sommige providers die we gebruiken kunnen gegevens verzamelen in de kwaliteit van verantwoordelijke van de verwerking : het betreft onze reclame aanbieders hier.

Bovendien, wanneer u een aanvraag doet naar deskundigheid, financiering, en transport bij onze partners via online formulieren op onze site, worden uw contactgegevens verzonden naar één of meer van onze partners (afhankelijk van de criteria die u invult). U vindt een lijst van deze partners van transport hier, expertise, financiering.

Tot slot, wanneer u op een advertentie reageert, worden uw contactgegevens doorgegeven aan de adverteerder van de advertentie, die de kwaliteit heeft van verantwoordelijke van de verwerking.

IV - Verantwoordelijke van de verwerking


MB Diffusion, geregistreerd bij de RCS van Évry onder SIREN-nummer 432 552 966, met het hoofdkantoor op 98 Allée des Champs Elysées, 91080 COURCOURONNES, vertegenwoordigd door de heer Olivier Eudes-Flavier, in zijn hoedanigheid als directeur-generaal, is verantwoordelijk voor de verwerking van gegevens die zij verzamelt op de Service MachineryZone

Als onderdeel van haar administratieve (juridische, boekhoudkundige,...) en technische ondersteuning (analysehulpmiddelen...) met de doeleinden nagestreefd door MB Diffusion, is het bedrijf Schibsted France, moedermaatschappij van MB Diffusion? eveneens verantwoordelijk voor de verwerking.

V - Houdbaarheidstermijn


De houdbaarheid van uw persoonlijke gegevens is afhankelijk van het doel van hun verzameling :

 • De klantgegevens (identiteit, elektronische gegevens, historisch gebruik van de diensten) worden gedurende 3 jaar bewaard vanaf het einde van de zakelijke relatie;
 • De gegevens van geografische locatie zullen niet bewaard worden buiten de periode nodig voor de realisatie van het zoeken van advertenties volgens de geografische locatie;
 • De gegevens met betrekking tot het beheer van uw account en uw advertenties worden bewaard voor een periode van 5 jaar vanaf de verwijdering en, uitsluitend ten behoeve van bewijsvoering;
 • Documenten en boekhoudkundige stukken worden bewaard voor 10 jaar, als bewijs van de boekhouding;
 • Uw credit card gegevens worden opgeslagen door onze betalingsprovider tot volledige betaling en, ten behoeve van bewijs in geval van klacht, gedurende 13 of 15 maanden als het gaan om kredietkaarten met uitgestelde debitering;
  De beveiligingscode van uw kaart is niet langer bewaard dan de tijd nodig voor de realisatie van elke transactie.
 • Gegevens die mogelijk het onderwerp uitmaken van een justitieel verzoek (logingegevens, identiteit, contactgegevens, gegevens met betrekking tot transacties) worden opgeslagen voor 12 maanden na hun verzameling.

VI - Uw rechten


Volgens de reglementeringen inzake de persoonsgegevens heeft u de volgende rechten met betrekking tot uw persoonlijke gegevens :

 • Toegang : het betreft uw recht om de bevestiging te bekomen of uw gegevens al dan niet worden verwerkt en zo ja, om toegang te hebben tot deze gegevens.
 • Correctie : het betreft uw recht om zo snel mogelijk de correctie van uw onjuiste gegevens te bekomen en dat uw onvolledige gegevens worden vervolledigd;
 • Verwijderen/wissen : het betreft uw recht om zo snel mogelijk verwijdering van uw gegevens te bekomen, onverminderd de verplichtingen of verplichting tot behoud;
 • Beperking : het betreft uw recht om de beperking van de verwerking te bekomen wanneer u zich ertegen verzet, wanneer u de nauwkeurigheid van uw gegevens betwist, wanneer u denkt dat de verwerking ervan onwettig is, of wanneer u deze nodig heeft voor de erkenning, de uitoefening of de verdediging van uw rechten in justitie;
 • Oppositie : het betreft uw recht op verzet op elk gewenst moment op de verwerking van uw gegevens door MB Diffusion, behalve in het geval van legitieme en dwingende belangen van MB Diffusion. U kan zich ook verzetten tegen de verwerking gedaan voor marketing doeleinden;
 • Draagbaarheid : het is uw recht om uw gegevens te ontvangen in een gestructureerd formaat, vaak gebruikt en leesbaar door machine en interoperabele, en deze naar een andere verantwoordelijke te sturen voor de verwerking zonder dat wij dit belemmeren;
 • U heeft het recht niet te worden onderworpen aan een besluit uitsluitend op basis van geautomatiseerde verwerking waaruit rechtsgevolgen voortvloeien die u betreffen of raken, tenzij deze beslissing noodzakelijk is voor de sluiting of uitvoering van een overeenkomst, wettelijk toegestaan;
 • U heeft het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit;
 • U heeft het recht om aanwijzingen te geven betreffende de bestemming van uw persoonlijke gegevens in geval van overlijden.

U kunt ook, op elk gewenst moment de persoonlijke gegevens wijzigen van uw Gebruikersaccount. Ga naar uw account en klik op het tabblad 'Mijn profiel'.

U kunt uw recht op vergetelheid, draagbaarheid en uw recht op toegang uitoefenen door naar het tabblad "Mijn profiel" van uw gebruikersaccount te gaan. Om uw andere rechten uit te oefenen, gelieve contact op te nemen met onze klantenservice.

U kunt ook uw keuzes uitoefenen betreffende ons gebruik van cookies door hier te klikken.

VII - Afgevaardigde voor gegevensbescherming


Shibsted France, waarvan MB Diffusion een dochteronderneming is, heeft een gedelegeerde voor gegevensbescherming aangesteld. Hij is bereikbaar per e-mail: fr.privacy+mb-diffusion@schibsted.com of per post: Schibsted France, de afgevaardigde voor de gegevensbescherming, 85-87 rue du Faubourg Saint-Martin - 75010 Paris.

VIII - Beveiliging van uw gegevens


Wij beschermen uw gegevens met behulp van technische en organisatorische maatregelen die zijn afgestemd teneinde een niveau van beveiliging te garanderen dat aangepast is aan het risico. Onze beschermingsmaatregelen bevatten voornamelijk firewalls, fysieke toegangscontrole tot onze datacenter en controle op toegangsautorisatie tot de informatie.

Cookies :

MB Diffusion wil u duidelijk en transparant informeren over het gebruik van cookies tijdens het surfen op onze website en onze applicaties.

I - Een cookie, wat is dat ?

Een cookie is een tekstbestand dat is opgeslagen op de harde schijf van uw terminal (computer, tablet, mobiele telefoon) via uw browsersoftware tijdens het raadplegen van een on line service.
Dit betekent dat een www.machineryzone.nl cookie naar ons wordt verzonden telkens u een pagina opent vanaf uw computer of uw mobiele apparaat op onze site. Cookies opgeslagen door ons of door derden terwijl u onze site of onze applicaties bezoekt herkennen u niet persoonlijk als individu maar herkennen uitsluitend het apparaat dat u gebruikt. Cookies bevatten geen gevoelige persoonlijke gegevens maar geven gewoon informatie over uw navigatie op een manier die ervoor zorgt dat uw terminal later kan worden herkend.
Cookies veroorzaken geen schade aan uw apparaat, maar laten bijvoorbeeld gemakkelijker toe uw voorkeuren te kennen, vooraf sommige velden in te vullen en de inhoud van onze diensten aan te passen.
U alleen kiest of u graag cookies op uw apparaat wilt laten plaatsen en u kan gemakkelijk de registratie van cookies controleren. Voor specifieke informatie over de beheers- en controlesystemen van cookies, verwijzen wij u naar de rubriek "uw keuzes met betrekking tot cookies”.

II - De cookies die worden gebruikt door MB Diffusion

1. De functionele cookies

De functionele cookies die we gebruiken maken het mogelijk :

Deze cookies hebben een looptijd van 13 maanden.

2. De analytische cookies

De analytische cookies die wij plaatsen laten ons toe onze sites en applicaties beter te kennen et ons gebruikersparcours te verbeteren door het opstellen van statistieken en de hoeveelheid van verkeer en het gebruik (bezochte rubrieken en inhoud, parcours...).

Deze cookies hebben een looptijd van 13 maanden.

3. Gerichte reclame cookies

Tijdens uw bezoeken op MachineryZone kunnen wij cookies plaatsen op uw apparaat om gebruikersprofielen te maken en u te laten profiteren van gerichte reclame-inhoud die relevant is voor u en uw belangen, op onze site, zoals uitgelegd in onze Privacy policy.

Gerichte reclame cookies worden ook gebruikt :

De levensduur van onze gerichte reclame cookies is 60 dagen.

III - De cookies van onze partners

Cookies kunnen worden geplaatst op uw browser, met uw toestemming, door onze partners die fungeren als verantwoordelijken van verwerking. Dit heet een derde-partij cookie.

Dit is het geval :

MB Diffusion beheert geen cookies van deze partnerbedrijven en heeft geen controle of aansprakelijkheid over deze cookies en over het gebruik van gegevens die via hen zijn verzameld. In dit opzicht is het raadzaam het eigen cookies gerelateerde beleid te raadplegen van deze partners.

U kunt een overzicht van deze partners bekijken en het plaatsen van hun cookies op uw browser controleren door hier te klikken.

IV - Uw keuzes omtrent cookies

VU kunt op elk moment uw wensen duidelijk maken en wijzigen ten aanzien van cookies door middel van de hieronder beschreven mogelijkheden :

Andere nuttige bronnen

Voor meer informatie over cookies en de keuzes die je hebt op dit gebied, kunt u de volgende bronnen raadplegen hieronder:

Wij nodigen u ook uit om ons te contacteren voor elke vraag of query met betrekking tot cookies op onze site geplaatst en/of gerichte reclame, door deze link te volgen.